Dankwoord-Samskleding-actie

Heel hartelijk bedankt voor uw inzet en die van uw team bij de inzameling van kleding en schoenen. Mede dankzij u kunnen we projecten blijven ondersteunen voor mensen in nood.

In de laatste actieperiode heeft uw inzamelpunt 500 kilo textiel ingezameld.

Daar zijn we ontzettend blij mee. Wij hopen van harte dat u de komende actieperiode weer in wilt zamelen. Door uw hulp zijn weer veel mensen voorzien van goede kleding en hebben velen weer hoop op een beter toekomst. Zo zijn we samen goed voor elkaar.

Nogmaals onze hartelijk dank! Tean Sam’s Kledingactie