Collecte voor kinderen met een handicap

Vrijwilligers gezocht in Lettele, onder andere H. Obdeijnstraat en Bathmenseweg!

Stichting het Gehandicapte Kind houdt van 14 t/m 19 november 2022 haar landelijke collecte. Duizenden vrijwilligers gaan dan op pad om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap. De stichting zoekt nog helpende handen in Lettele.
Eenzaamheid grootste handicap
De meeste kinderen leren leven met hun beperking. Hun grootste handicap is dat ze niet mee kunnen doen en zich daardoor eenzaam voelen. Ze gaan naar aparte scholen of helemaal niet naar school. Spelen wordt lastig als 9 van de 10 speelplekken in ons land nog steeds niet of slecht toegankelijk. En veel kinderen met een handicap staan aan de zijlijn terwijl ze graag met leeftijdgenootjes willen sporten.
Stichting het Gehandicapte Kind zorgt ervoor dat kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen. Dat ze samen kunnen spelen, sporten en leren. Bijvoorbeeld door speeltuinen aan te passen, aangepast sporten aan te bieden op de sportvereniging in de buurt of door speciale klassen op te richten binnen de gewone basisschool. Een samenleving waarin elk kind vriendjes heeft en geen gehandicapt kind alleen hoeft te spelen - dat is het ideaal van Stichting het Gehandicapte Kind.
Helpt u mee?
Het kost maar een paar uur van uw tijd. Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met Celeste Wichers Schreur, Korenkamp 42 Lettele. celestews@outlook.com of
06-22892169. Zie ook www.gehandicaptekind.nl.