Carbid festijn 2022

Oudejaarsdag is er vanaf 13.00 uur weer een carbid festijn bij het schuurtje bij de bosrand. Kom gezellig langs voor een hapje en een drankje dan gaan we samen knallend het jaar uit.

WANNEER: OUDEJAARSDAG VANAF 13.00
WAAR: SCHUURTJE BIJ DE BOSRAND
KOM GEZELLIG LANGS VOOR EEN HAPJE ENEEN DRANKJE, DAN GAAN WE SAMENKNALLEND HET JAAR UIT.

FOOIENPOT AANWEZIG