Brief Jan Brinkhof Lima Peru.

Beste mensen,

12-11-2017. Vandaag neem ik de tijd om weer eens iets van me te laten horen in de Letter. Vandaag op zondag is er een volkstelling in Peru. Niemand mag de deur uit van 8 tot 17 uur. Het is stil op straat, alleen politie. In urgente gevallen mag men het huis verlaten.

Ik had de tijd om mijn oude beroep uit te oefenen en heb een brood gebakken. Het smaakte heerlijk.

Wel was er ineens een kleine aardbeving van 4.7 we zaten aan tafel, alles schudde even en daarna keerde de rust weer terug. Er zit een massa energie opgeslagen in de bodem rond Lima en aan de kust, men verwacht daarom zware aardbevingen van minstens 8 op de schaal van Richter. Scholen, kantoren en bedrijven bereiden zich voor door noodoefeningen, zodat bij een aardbeving iedereen weet waar de veilige plaatsen zijn.

“Machismo”

Als we over Peru praten, moeten we het ook hebben over het “Machismo”. De man die zich dominant voelt over de vrouw en haar ziet als eigendom, ze moet doen wat hij zegt en alles goed vinden. Maar omdat ook in Peru de emancipatie oprukt zijn er steeds meer vrouwen die zich verzetten tegen “machismo “ van de mannen. Daardoor stijgt het geweld tegen vrouwen omdat mannen zich verzetten tegen de emancipatie van de vrouwen.

Een vrouwelijke minister en haar ploeg hebben daarom over het hele land 282 centra opgezet voor vrouwen in geweldsituatie ‘s. Daar registreert men de geweldsincidenten, bv van januari tot september 2017:

  • 94 vrouwen vermoord door hun man
  • 175 pogingen tot moord
  • 65.989 meldingen van seksueel geweld
  • 25.608 gevallen van lichamelijk geweld.

En dan nog alle gebeurtenissen die niet worden aangegeven! De minister opende vrouwenhuizen voor urgente opvang van belaagde vrouwen en kinderen.

Ook heeft elk politie bureau nu een afdeling voor aangifte en hulp bij huiselijk geweld. Het ergste wat ik meemaak zijn meisjes van 8 tot 10 jaar die zwanger zijn door seksueel geweld, vaak binnen de familie. Vorige week hoorde ik van een man die zijn 2 jaar oude dochter verkrachtte. Men probeert het kind nog te redden.

Belangrijk om dit geweld te stoppen is voorlichting en veiligheid op scholen. Op school zouden meisjes veilig moeten zijn. Ik hoorde van een school in de provincie waar van de 100 meisjes er 37 verkracht waren, waarvan 5 door hun leraar op school. Jullie zien er is nog een lange weg te gaan.

De straffen zijn verhoogd tot zelfs levenslang in sommige gevallen.

Paus Francisco bezoekt Lima
“Papa Francisco “ bezoekt Peru van 18 tot 21 januari 2018. Hij gaat twee belangrijke probleemgebieden bezoeken en dat is een belangrijke stap voor Peru. Erkenning van de grote problemen in Peru is een eerste stap naar verbetering is de hoop.

Noorden:
De paus gaat het noorden bezoeken vanwege de “waterramp” en het Amazone oerwoud en haar bevolking.

Er viel begin dit jaar, in het noorden door de over verwarming van de zee, erg veel regen in de bergen. Gevolg hiervan waren water en modderstromen die hele dorpen en steden wegvaagden of onder de modder zetten. De landbouw, huizen en straten alles was totaal vernield. Hoe is deze ramp te herstellen? Dat gaat jaren duren. Er waren hier Nederlandse specialisten die helpen om deze ellende in de toekomst te voorkomen.

Amazone:
Het bezoek van de paus aan het amazone gebied ( de Salva ) is ook erg belangrijk. Hij bezoekt de provincie “Madre de Dios” ofwel Moeder van God.

In de Amazone worden op grote schaal bossen illegaal gekapt. Na het weghalen van het hout wordt de grond behandeld met giftige stoffen zoals kwik. Zo wordt het goud uit de grond gehaald. Daarna is de grond totaal en voor altijd onbruikbaar. Het wordt een woestijn, dit is een grote ramp, het tast de “groene wereld long ” aan. Met als gevolg onder andere klimaat verandering.

Ook vindt hier veel kinderarbeid en kinderprostitutie plaats. Kinderen worden onder het mom van werk in Lima geronseld, ze betalen zelfs de reis zelf. Eenmaal in verkeerde handen ver van huis in het oerwoud, wordt hun alles afgenomen, en worden ze de prostitutie ingeduwd. Voor de kinderen uit het oerwoud geldt de “Salva “wet  en die luidt, doe je niet wat je gezegd wordt dan wordt je gedood of zelfs levend verbrand.

Dit alles vindt plaats ver van Lima verwijderd, er is geen controle, de politie wordt betaald met zwijggeld en dan kunnen ze doen wat ze willen met de kinderen.

Synode
De Paus gaat een synode ( kerkvergadering ) bij elkaar roepen in Peru. Alle bisschoppen uit de bedreigde gebieden ( het noorden en de Amazone ) om de rampzalige situatie te bespreken en de gevolgen voor de bevolking van deze gebieden.

Hopelijk brengt dit bezoek Peru en zijn bestuurders weer even bij de werkelijkheid. Hoe gaan we om met de wereld en de klimaat verandering.

Politiek

De politiek in Peru is een grote chaos van corruptie en miljoenen die verdwijnen in de zakken van corrupte bestuurders en ambtenaren. Het geld verdwijnt naar Zwitserland en komt niet meer terug. Alle ex presidenten zitten gevangen, zijn veroordeeld of houden zich schuil in een ander land. Alles draait om macht en geld en de armsten worden vergeten.

Bij ons in Comas, Lima
De eetplaatsen die we opzetten in de arme wijk Comas functioneren uitstekend. Maar we merken dat steeds minder leden zich inzetten voor de gemeenschap. Iedereen is druk met zelf te overleven in deze onveilige wijk. Er heerst veel werkeloosheid en er is grote criminaliteit. De nieuwe generatie wil werken en geld verdienen en niet als vrijwilliger voor een maaltijd werken in de keuken van een eetplaats. Daarom wordt er meer en meer de aandacht gelegd op de vorming en voorlichting van vrouwen en jongeren. Deze vormingsprogramma’s worden verzorgd in samenwerking met de universiteiten die zeer professionele mensen in dienst hebben. Natuurlijk wordt daarbij ook de nadruk gelegd op voedingsleer en gezondheidszorg. En op de rechten van de vrouw, leiderschap en politieke kwaliteiten.

Veiligheid vergroten
Op het moment zijn we bezig een grote muur te zetten die ons beschermt tegen aardbevingen in die zone. Het wordt een extra brede muur met veel betonijzer. Achter die muur komt dan een houten school die op die manier beschermd is tegen aardbevingen.

De wijk Comas breidt zich steeds verder uit tegen de heuvels op, daar waar de armsten voor zichzelf hutjes kunnen bouwen van afval materiaal. Wat wij doen om het leven voor hen te vergemakkelijken is het bouwen van trappen tegen de heuvels op zodat vrouwen met kinderen en boodschappen of water makkelijker tegen de heuvel op kunnen komen. En voor mijzelf loopt het ook een stuk makkelijker op mijn leeftijd.

Er worden steeds meer stukken van de heuvel bezet om woonruimte te maken, deze bezettingen gaan door tot de top van de heuvel bereikt is.

Ik maak graag gebruik van dit schrijven om alle mensen die mij steunen in mijn werk in Comas, Lima. Heel veel dank, we kunnen op deze manier veel mensen helpen die geen kant op kunnen. We kunnen hun ongemakken verlichten of verhelpen.

Heel veel dank. Tevens vanuit Peru allen een Fijne kerst toegewenst en een Voorspoedig, Gelukkig en Gezond 2018.

Een hartelijke groet, Jan Brinkhoff, Lima, Peru.

Wilt U het goede werk van Jan Brinkhof steunen dan kunt U een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL03RABO01462.03542 TNV. JW Brinkhof te Lettele.

J. Brinkhof
Aptd 0047 Comas
Lima 7 Peru.

“Vertaald “door Gerrie Lodeweges-Obdeijn, Oerdijk 144, Lettele