Bouw sporthal gaat niet door

De lang gekoesterde wens van Lettele – een eigen sporthal waar ook de handbal wedstrijden kan spelen – wordt geen werkelijkheid. Het bestuur van KDS is op de bestuursvergadering van 25 januari na intensief beraad tot de conclusie gekomen dat vergroten van de sportzaal tot een sporthal niet haalbaar is.

De belangrijkste redenen zijn de bouwkosten. Hiervoor zijn onvoldoende bijdragen van derden beschikbaar. Het bestuur zou forse leningen moeten afsluiten om de hal te realiseren. Een grote hal met hoge (bouw-)kosten vraagt ook om intensief gebruik. Daar is onvoldoende zicht op, waardoor de exploitatie lastig is.

De deelnemersraad van KDS heeft met dit besluit ingestemd. Betrokkenen en omwonenden zijn inmiddels op de hoogte gesteld en in de eerstvolgende De Letter wordt er uitgebreid op ingegaan. Het bestuur heeft een uitgebreide toelichting bij dit besluit opgesteld, die ook de verantwoording is naar het dorp.

De renovatie van de sportzaal gaat wel door en we gaan ervan uit dat we samen met Lettelse partijen en een beetje bijdragen van derden, ook de noodzakelijke bergingen kunnen gaan bouwen.

Bestuur KDS