Berichten voor de buurtbus

Verder uitstel start buurtbus.
Het onderzoek van TNO met de kuchschermen en ventilatie is nog niet afgerond.
Naar verwachting zijn de uitkomsten eind september bekend.
Daarna moeten de bussen nog aangepast worden.
Al met al kunnen we op zijn vroegst 1 november starten.
Wanneer de definitieve datum bekend is wordt dit zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
We vertrouwen op uw begrip en geduld.

Chauffeurs gezocht voor de buurtbus.
Door de coronacrisis heeft de buurtbus al een half jaar niet meer gereden.
Zodoende is hij tijdelijk uit het (straat)beeld verdwenen.
Maar ondertussen gaat het leven door.
Zo zijn er de laatste tijd enkele chauffeurs gestopt.
Reden waarom we op zoek zijn naar nieuwe chauffeurs.

De buurtbus is belangrijk voor de leefbaarheid van het platteland.
Als chauffeur kun je hieraan een bijdrage leveren.
De buurtbus wordt ook zeer gewaardeerd door de passagiers.

Als je wilt weten hoe het is om op de bus te rijden, rijd dan een keer mee.
En ontdek hoe gemoedelijk het er toegaat.
Nadere informatie is te krijgen bij de bestuursleden.
Een contactpersoon is te vinden op de pagina van de buurtbus