Bericht van bestuur VV Lettele

Beste dorpsgenoten,

Graag stelt het bestuur van voetbalvereniging Lettele het dorp op de hoogte van de stand van zaken rond het geplande kunstgrasveld.

In het voorjaar is het besluit genomen door de gemeenteraad en college van B. en W. om de nieuwe basisschool te bouwen op ons trainingsveld en de voetbalvereniging te compenseren met de aanleg van een kunstgrasveld op één van de huidige wedstrijdvelden.

Vanaf juli hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen ons bestuur en ambtenaren van de gemeente Deventer om een en ander nader uit te werken.

Helaas zijn we er samen nog niet uit onder welke voorwaarden de vervanging van ons trainingsveld gaat plaatsvinden. Wij hopen dat er snel duidelijkheid komt voor alle direct betrokkenen en voor iedereen in ons dorp.

met vriendelijke groet
namens het bestuur van vv Lettele
Gerard Huis in 't Veld, voorzitter.

Reageren kan: mail naar bestuur@vvlettele.nl.