Balans in Kruisdorp Lettele

Lettele is een kruisdorp (letterlijk) en hopelijk blijft de kern ook waar hij nu ligt, en hoort te liggen, zodat er balans in het dorp blijft.

Gezien de dorpsontwikkelingen (nieuwe plannen voor school, kerk en woningen) zal hiervoor voldoende aandacht dienen te zijn om te voorkomen dat er scheefgroei optreedt.

In de officiële communicatie worden nu slechts 3 opties getoond, terwijl er 7 mogelijkheden zijn. Wie beslist hierover in de route-kaart van de gemeente?

Leefbaarheid en activiteiten in de kern van het dorp dient uitgangspunt te zijn om Lettele een mooi kruisdorp te laten blijven.

Jeanny Rouwet
Lettele