Afvalcontainers parkeerplaats Spil

Er zijn deze week tijdelijke, bovengrondse, afvalcontainers geplaats op de parkeerplaats van de Spil. ( zie foto’s in de bijlage)  U kunt uw glas, papier en textiel hier brengen.

Hopelijk komt er z.s.m. een beslissing van de gemeente over de definitieve plek voor de ondergrondse containers.

Met vriendelijke groet,
Plaatselijk belang Lettele- Linde- Oude Molen.