Kulturhus, activiteiten weer op gang

Beste huurders/gebruikers,

Hierbij opnieuw een bericht met betrekking tot de corona crisis i.r.t. ons Kulturhus.

Activiteiten weer op gang
Mondjes maat komen de activiteiten weer op gang. Binnen zijn onder andere de fysio en de BSO weer van start gegaan. Buiten is er veel meer gaande, handbal, voetbal, dames gym, etc. Daar is iedereen super blij mee.

Heropening KDS per 1-6-2020
Wij werken er hard aan om per 1 juni a.s. het Kulturhus weer te kunnen openen voor vergaderingen. Daarvoor moest een protocol worden opgesteld en dat hebben we in goed overleg met de Deelnemersraad en de Huskamer commissie gedaan. Door de regelgeving is het allemaal wel 'strict', maar we denken ook werkbaar, als we het samen doen. Dit protocol ligt nu bij de gemeente en zodra het klaar is, sturen we het door!

Financiële gevolgen en huurinkomsten
De financiële gevolgen zijn fors, maar het goede nieuws is dat de regelingen toch ook gebruikt kunnen worden. We houden de landelijke regelgeving scherp in de gaten en staan in contact met de gemeente. Wij hebben een beetje een 'status aparte' omdat we als dorp zelf eigenaar zijn van KDS. Het duurt soms even voordat algemene regels ook toepasbaar zijn voor onze situatie. Een van de regels die nu loskomt is 'compensatie van huurderving'.  De gemeenten krijgen daarvoor geld van de overheid. Onze vraag is: 'en  wij dan?'. De gemeente verwacht dat ook wij wel gebruik kunnen maken van deze regeling. Het antwoord laat nog even op zich wachten.

Gezien deze ontwikkeling stellen wij jullie voor om de huur die jullie normaal gesproken betalen gewoon te blijven innen en als we compensatie krijgen zullen we die bedragen terugbetalen.

Met hartelijke groet,
Bestuur KDS

Anne Marie van Oldeniel-Boerhof,
voorzitter
06-835 23 889