Aandacht voor biodiversiteit!

Het zal niemand ontgaan zijn: de natuur staat onder druk! Schaalvergroting in de landbouw, gebruik van kunstmest en pesticiden, het verdwijnen van kleinschalige landschapselementen; het zorgt er samen voor dat akkervogels, hazen, reeën en insecten steeds zeldzamer worden en het landschap saaier wordt. Als burgercoöperatie ‘ Land van Ons’ proberen we het tij te keren. We kopen landbouwgrond op en stellen boeren in staat het vervolgens op een ecologisch verantwoorde manier in gebruik te nemen. Aandacht voor biodiversiteit en terugkeer van kleinschalige landschapselementen zijn daarbij belangrijke uitgangspunten naast de mogelijkheid voor een eerlijke bedrijfsvoering voor de boer.
Op zaterdag 3 september van 11:00 tot 15:00 bent u van harte welkom en laten we u graag kennismaken met een van de percelen van het Land van Ons. Op het perceel aan de Schooldijk 1 in Lettele (gemeente Deventer) vertellen we over onze idealen en de positie die de boer daarin inneemt, maar laten we u ook graag zelf ontdekken wat er allemaal in een gezonde bodem, in een gevarieerd weiland of in een boerensloot te ontdekken valt. We doen dit samen met het IVN in het teken van ‘Fête de la Nature’. Namens het IVN zijn gidsen aanwezig om te vertellen over planten-, grond- en waterleven.

Neem uw eigen picknickspullen mee en laat u inspireren. En uiteraard kunt u kennis maken met een deel van de producten van het Land van Ons en via landvanons.nl kunt u zelf deelnemer worden aan de burgercoöperatie!