50 jaar KBO Lettele gevierd

Eindelijk was het dan zover en konden wij het 50 jarig jubileum van de KBO echt vieren.
De Covid beperkingen konden geen roet meer in het eten gooien.
Een gezellig samenzijn waar vele ouderen naar uit keken.
Om twee uur was er de kerkdienst welke werd voorgegaan door Godelieve Pieper. Een lezing over de samenwerking van organen in het menselijk lichaam en een droom over een speciale vereniging waren hoogtepunten van de kerkdienst.
De collecte was voor onze dorpsgenoot pater Jan Brinkhof en heeft € 200,- opgebracht.
Het bestuur heeft gemeend dit te verdubbelen uit de giften die ze bij de receptie heeft ontvangen.

Het tweede gedeelte vond plaats bij De Koerkamp en begon om drie uur met een openingstoespraak van Freerk onze voorzitter.  Daarin werd het een en ander verteld over de geschiedenis van de KBO Lettele, de samenwerking met gemeentelijke  en provinciale bonden waarbij   de vijf aandachtthema’s 1.wonen, welzijn en zorg, 2 veiligheid, 3. Koopkracht, 4 digitalisering en 5 zingeving van belang zijn. Ook bedankte hij iedereen die actief is geweest bij het organiseren van al die activiteiten voor de KBO en in het bijzonder de oud-bestuursleden.  Vervolgens waren er nog enkele genodigden die iets kwamen zeggen en de KBO feliciteerden met dit jubileum.
In de pauze kon men herinneringen ophalen uit de oude fotoalbums van de KBO die in een kraampje opgesteld waren.
Na de pauze trad het duo Een & Ander uit Zelhem op. De voertaal was niet Achterhoeks maar Nedersaksisch dus was het gelukkig voor de leu ut Lettele goed te verstoan.
Ze sloten hun voorstelling af met een indrukwekkend optreden waar ze veel muziekinstrumenten gebruikten en soms meerdere tegelijk.  Maar niet voordat ze hun gedichtenbundel “Een ander riempken” onder de aandacht gebracht hadden. Twee voorbeeldjes :

De vulkaan
Ik was wel graag een vulkaan
Zo heb ik emerkt
Fijn op de rugge liggen roken
en iedereen zeg maar
“kiek hi-j werkt…”

Afvallen
Afvallen en reizen geet niet samen
en ik snap niet hoe dat kan
kot nao da’k bun vertrokken
kom ik al weer an

Het feest werd afgesloten met koffie met broodjes waarbij men nog gezellig kon nakletsen en tegen half zes ging iedereen voldaan,  voorzien van gladiolen en een door Harry Jansen voor deze speciale gelegenheid gemaakte onderzettertje naar huis met de gedachte: “ Mooi dat wij dat nog konden meemaken”.
Totaal mochten wij zo’n tachtig mensen verwelkomen.
Ook het bestuur kijkt terug op een geslaagd feest en gaat vol goede moed verder met het organiseren van uitstapjes en bijeenkomsten voor 2022