Ondernemersvereniging Lettele

De Ondernemersvereniging Lettele bestaat officieel sinds 17 juni 1997, maar was voordien ook al jaren betrokken bij het wel en wee van het dorp.

Nu is de vereniging het aanspreekpunt voor zaken als sponsoring, adverteren en komt zij op voor de belangen van de bedrijven in Lettele. Zij werkt hierbij samen met andere verenigingen.

Daarnaast leren ondernemers veel van elkaar. Door het organiseren van activiteiten als “kom in de keuken van” wordt de onderlinge band versterkt en informatie op ludieke manier uitgewisseld.

Jaarlijks melden zich nieuwe leden aan zodat we met recht kunnen zeggen:

“Lettele een kern waar pit in zit.”

E-mail: ovl@lettele.nl