Dagelijks bestuur

Het bestuur van Stichting Kulturhus “De Spil” is samengesteld uit:

Dagelijks Bestuur:
Guus Huis in `t Veld, voorzitter
Ad van Wijlen, vice voorzitter en technisch voorzitter bestuursvergaderingen
Marlies van der Kruijssen, secretaris
Harry Aarnink, penningmeester

Algemeen Bestuur:
Wilma Schepers,
Elles Klein Koerkamp
Vacature

Leden van het DB hebben ook zitting in het AB
3 Wekelijks komt het bestuur bijeen en zo nodig vaker. Via de mail kunt u informeren wanneer deze zijn.
Agendapunten kunnen worden ingediend via info@kulturhusdespil.nl  of via een van de bestuursleden.

Deelnemersraad

De deelnemersraad bestaat uit afgevaardigden van de diverse gebruikers van “Kulturhus De Spil”. De deelnemersraad vergadert minimaal 2 keer per jaar Op dit moment wordt de deelnemersraad opnieuw vormgegeven. Binnenkort meer informatie daarover.

Notulen Deelnemersraadvergadering dd  25 augustus 2016 in het nieuwe Kulturhus.

Coördinator

Victor Munster: Coördinator van Kulturhus De Spil.

Als uitvoerend coördinator coördineert Victor de verschillende uitvoeringsteams. Hij is het aanspreekpunt voor iedereen over het reilen en zeilen van ons Kulturhus. Dus alle operationele vragen kunnen aan Victor gesteld worden. Voor beleidsvragen en opmerkingen kunt u bij het bestuur terecht.

Contact Victor: 0625067603 of  munstervictor@gmail.com

Contact bestuur: info@kulturhusdespil.nl

Uitvoeringsteams en overige commissies

Team verhuur: verantwoordelijk voor verhuur ruimten, omniveld[a1] , sportzaal, indeling kleedkamers, publicatie op informatiescherm en schoonmaak.

Team beheer en onderhoud: verantwoordelijk voor onderhoud en beheer gebouw (binnen/buiten), installaties en buitenterrein

Team Huskamer: Verantwoordelijk voor de exploitatie van de Huskamer, waaronder bemensing, in/verkoop, inrichting, gastheerschap.

Financiële commissie: De financiële commissie is een onafhankelijke commissie die het AB/DB gevraagd en ongevraagd ondersteunt op financieel en fiscaal gebied. Zij adviseert en rapporteert periodiek over de ontwikkeling van de liquiditeit en het exploitatie resultaat van de stichting. Zorgt ervoor dat het bestuur van de stichting voldoende informatie en signalen krijgt om tijdig te kunnen sturen op korte en middellange termijn zodat een gezonde exploitatie is te realiseren.

Buitenterreincommissie: hierin zijn alle partijen betrokken die gebruik maken van het buitenterrein.

Zij zijn verantwoordelijk voor:

  • elkaar informeren over onderhoud en met name grootonderhoud/ investeringsplannen
  • gezamenlijke vertegenwoordiging naar bijvoorbeeld gemeente/ subsidie aanvragen
  • gezamenlijke marketing van het sportpark
  • gezamenlijk het sportpark op niveau houden cq verbeteren; nieuwe activiteiten
  • besturen/besluiten over gemeenschappelijk zaken zoals parkeren.