Zon in de schoorsteen - en - Actie van de Zonnebloem

De avonden worden weer langer, de dagen korter en donkerder.
We gaan weer richting de feestmaand december.
Niet voor iedereen is het een feestmaand, mensen die vaak alleen zijn, soms ook  eenzaam.
Sommigen zijn ziek of hulpbehoevend of hebben weinig familie.
Zij vinden het heel fijn om eens een keer wat extra aandacht te krijgen.
De Zonnebloem probeert hier iets aan bij te dragen.
Al jarenlang verrassen wij deze mensen op 5 december met een bezoekje.
Een klein cadeautje hoort daar bij.
Het gaat om een kleine attentie of een nuttig cadeautje van 5 á 6 euro.
Het wordt door de ontvanger ook altijd zeer gewaardeerd als er een gedichtje bij zit.
Dit kunnen wij niet alleen en daarom vragen wij hulp van onze dorpsbewoners.
Zou U ook dit jaar ( weer ) een pakje willen maken voor iemand, dan kunt u zich opgeven.
Graag vóór 11 november a.s. bij Jeanette v.d.Star tel: 546359 of mail v.d.star@zonnet.nl
of Anneke Bijsterveld tel: 551376 of mail t.bijsterveld2@kpnplanet.nl
U krijgt van ons een naam doorgegeven voor wie U een pakje  mag maken.
Wij zorgen er dan voor dat de Pieten het op 5 december a.s. bezorgen.
Alvast onze hartelijke dank.
Het bestuur van de Zonnebloem

Bezoekje Intratuin
Op maandag 27 november brengen wij een bezoek aan Intratuin Lochem.
Gezellig samen kerstsfeer opsnuiven en  koffie drinken met wat lekkers er bij.
Wij vertrekken om 9.00 uur en de reiskosten zijn € 3.00 en koffie € 2.00
Wilt U mee geef U dan op voor 20 november bij Jennie Sepers tel: 550480 of
Anneke Bijsterveld  tel: 551376 of voor Okkenbroek Agnes Spikker tel: 551583