Wijziging BTW regiem voor sport. Nieuwe subsidieregeling.

Informatiebulletin LAB 28 november 2018

Wijziging BTW regiem voor sport. Nieuwe subsidieregeling.

Op dringend verzoek van de Europese Unie moet Nederland haar BTW aanpassen. De verwachting is dat dit per 1 januari 2019 zal ingaan. NB het moet nog wel door 2e en 1e kamer, echter de verwachting dat het een hamerstuk wordt.
Kort samengevat komt het erop neer dat de BTW aftrek voor sport vervalt en dit zal sporten fors duurder kunnen maken.
Concreet voor Lettele.Het Kulturhus verhuurt sportzaal, kleedkamers en moest hiervoor 6% BTW afdragen en kon de energiekosten belast met 21% aftrekken. Na 1 januari zullen de gepubliceerde verhuurprijzen van de sportzaal en kleedkamers met globaal 7 % moeten worden verhoogd om het exploitatie gelijk te houden.
Voor verhuur van vergaderruimtes en de consumpties in de huskamer verandert er niets, behalve dat het 6% tarief naar 9% gaat ( voor bijvoorbeeld koffie).

Sportclubs die BTW op investeringen kunnen aftrekken in 2018 doen er handig aan om investeringen nog in 2018 te doen, want daarna kan dat fiscaal niet meer.

Als compensatie wordt er een landelijke subsidiepot in het leven geroepen.

De ondergrens voor subsidie is een investering van 25.000 euro, waarop 20% subsidie kan worden aangevraagd; dus alleen aanvragen waarbij minimaal 5.000 euro subsidie wordt aangevraagd, worden in behandeling genomen.

Deze regeling heet subsidie Bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)
BOSA staat open voor alle sportclubs, verenigingen etc die zich inzetten voor amateursport.

Dus ook voor clubs die geen BTW aftrek hadden. Het geld is niet alleen voor investeringen in sportaccommodaties , maar ook voor investeringen in sportmaterialen.
Deel investeringen zijn toegestaan, mits op jaarbasis de 25.000 euro overschreden wordt.

Daarnaast kan voor energie besparingen aanvullend 15% subsidie worden aangevraagd en dit is ook van toepassing op kosten voor verbetering van toegankelijkheid.

Vanaf 2 januari 2019 komt online het aanvraagformulier ter beschikking.

Disclaimer: aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend

Namens Lettels Activiteiten Bureau
Mark Timmermans