Wij Deventer

Even een berichtje op Lettele.nl om jullie een terugkoppeling te geven van wat we gedaan hebben in de eerste helft van dit jaar.

Op dit moment zijn Martijn Tibben en Ursela Zandbelt de vertegenwoordigers van Lettele in Wij Deventer, dorpenplatform. In september zal Martijn, na 4 jaar dit gedaan te hebben, stoppen en zal Heleen Daggenvoorde hem opvolgen.

Vanuit Lettele heeft De Jol een subsidieaanvraag ingediend om een geluidsinstallatie aan te schaffen welke is toegekend en ook is er subsidie toegekend om het wandelpad “Krange op de Weg” op te knappen en uit te breiden.

Subsidie is aan te vragen voor bewonersinitiatieven die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang en leefbaarheid in een buurt/dorp. Dit is een heel breed begrip en daardoor kunnen veel ideeën /initiatieven in aanmerking komen voor subsidie. Wil je meer hierover lezen, kijk dan op www.WijDeventer.nl of vraag het een van ons: Martijn (06 23825520) of Ursela (06 44906002)

Verder zijn we in maart/april een optrommelactie gestart in de Bosrand en Korenkamp 2. Voor de overige inwoners van Lettele stond er ook een grote trommel bij Lekker Makkelijk. De grootste trommel heeft geen resultaten opgeleverd en de kleinere trommels waren goed gevuld met ideeën voor de straat, buurt en/of het dorp.

De deelnemende buurten hebben een terugkoppeling van alle ideeën gehad. Voor hen en ook andere geïnteresseerden zijn  wij voornemens om na de zomervakantie een bijeenkomst te organiseren in het Kulturhus om de ideeën en de vorderingen van de uitwerkingen terug te koppelen.