Vrienden van de Nicolaaskerk Lettele

Oerdijk 188 B
7434RC Lettele

Telefoon:  06 250 67 603

Mail:  info@vriendenvandenicolaas.nl

Website: www.vriendenvandenicolaas.nl

 

 

Stichting Vrienden van de Heilige Nicolaaskerk te Lettele

Het financieel ondersteunen en het bevorderen van de instandhouding van het kerkgebouw en pastorie van de Heilige
Nicolaaskerk te Lettele.

De levende geloofsgemeenschap van de Heilige Nicolaaskerk te Lettele in stand te houden en verder te ontwikkelen.