Voor penningmeesters van alle verenigingen

Gouden tip vanuit het LAB: Subsidie mogelijkheden vanuit de provincie!

Wellicht heeft u al gehoord van de nieuwe stichting, het zogenaamd Lettels Activiteiten Bureau (LAB). Deze stichting is een uitvloeisel van het project Ketting van Activiteiten dat vorig jaar door het Bestuurlijk Overleg Lettele (BOL) is geïnitieerd.

Het LAB is opgericht vanuit de vraag van kleine verenigingen, clubs , losse activiteiten en op zich zelf staande initiatieven voor praktische ondersteuning. Het LAB biedt deze praktische ondersteuning. Iedereen uit Lettele kan bij het LAB aankloppen met een hulpvraag over een bestaande of nieuwe activiteit.

Afgelopen maanden hebben wij onderzocht hoe we stichtingen, verenigingen en losstaande activiteiten kunnen ondersteunen met betrekking tot de financiële administratie en het gebruik van diverse softwarepakketten (bijv. Office 365). De opbrengsten van dit onderzoek willen we graag met jullie delen.

Datum: maandag 27 november 
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Locatie: Kulturhus De Spil

Indien uw penningmeester niet in de gelegenheid is om de bijeenkomst bij te wonen, willen wij u vragen een ander bestuurslid te sturen.
Enkele weken voor de bijeenkomst ontvangt u van ons de definitieve agenda van de avond.

Met vriendelijke groeten,
Mark Timmermans
Voorzitter bestuur Lettels Activiteiten Bureau