Viskraam in Lettele

Back in Town!
Na een periode van afwezigheid van een viskraam kunnen Lettelenaren binnenkort weer haring happen, kibbelingen kopen en smullen van andere soorten vis in eigen dorp.

In samenwerking met de gemeente Devente en Plaatselijk Belang Lettele-Linde-Oude Molen  heeft Gerina's Vishandel uit Deventer een standplaats gekregen voor wekelijkse visverkoop.

Vanaf : Woensdag 3 juli
Waar : Pleintje oorlogsmonument tegenover De Koerkamp
Wanneer: Elke woensdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Zie ook de website....