Natuur Vistrap

Vistrap

De vistrap in Lettele is in 2008 aangelegd om het iets noordelijker gelegen natuurgebiedje ‘De Slenk’ van een hogere grondwaterstand te voorzien. Het vroegere stuwtje in het bos werd vervangen door een vistrap 600 meter stroomafwaarts; vissen kunnen dus weer migreren, het rechte kanaal werd weer een beekje zoals het dat vroeger ook was .

In periodes met veel regen loopt de waterberging ten noorden van de beek vol, dit beperkt elders wateroverlast, tevens is dit een ‘plas-dras’ gebiedje. Het hele gebiedje, omzoomd door bos, is particulier aangekocht door café ‘De Koerkamp’, met de intentie om verloren natuur weer een kans te geven.

Door middel van schraal grasland beheer is het de bedoeling een beter leefmilieu voor flora en fauna te scheppen.
Na een flink aantal jaren zien we nu een forse vooruitgang in biodiversiteit. Op zonnige dagen zoemt het van het insectenleven, de vlinderstand gaat vooruit. Begin mei zijn er veel oranjetipjes, die afhankelijk zijn van pinksterbloemen.
Andere soorten die inmiddels weer gezien worden zijn: icarusblauwtje, hooibeestje, koevinkje, oranje-zandoogje, kleine ijsvogelvlinder.

Libellen en waterjuffers (25 soorten!), waaronder ‘de rode lijst’ soorten, profiteren van de betere waterkwaliteit. Zo zijn waargenomen: de bandheidelibel en de beekoeverlibel. Een nieuwe verschijning in 2017 was de koraaljuffer.

Er bloeien weer diverse orchideeën, de eerste polletjes dopheide verschijnen en er zijn weer veel klaversoorten, waar bijen en hommels gek op zijn. De kruidenrijke vegetatie is een waar feestje voor hazen en reeën. Kikkers en padden komen weer massaal voor, hopelijk gaat dat ook gebeuren met de levendbarende hagedis en een wenssoort, de hazelworm.

Het ijsvogeltje is regelmatig te zien bij de vistrap, de kievit heeft gebroed, boompiepers en geelgors zijn te horen, buizerd en torenvalk jagen er weer op muizen en mollen. Er is helaas de laatste 60 jaar veel natuur uit Lettele verdwenen zoals zandverstuivinkjes, heidegebieden, bloemrijke weilanden, akkertjes, bloeiende bermen en slootkanten.
Met gebiedjes zoals bij deze vistrap wordt geprobeerd om iets van de natuurlijke rijkdom die Lettele ooit had, terug te krijgen en te behouden.

Auteur: Hans Klein Koerkamp

[ninja_form id=38]