Oostermaet

In 1967 kopen de gemeente Deventer, Stichting Burgerweeshuis en Kinderhuis en de Verenigde Gestichten gezamenlijk het landgoed van de heer Birnie, directeur van de exploitatiemaatschappij Davo. Rond 1980 wordt de Verenigde Gestichten (huidige naam Stichting IJssellandschap) eigenaar van het Oostermaet. Het beheer is gericht op een meer gevarieerd bos.

Stichting IJssellandschap heeft twee pijlers in het gebied: landbouw en bosbouw. De landbouwgronden zijn voor een deel bij bedrijven op eigen boerderijen in pacht of worden gepacht door agrariërs die geen boerderij van IJssellandschap bewonen. De bossen worden door de Stichting zelf geëxploiteerd. Door soortensamenstelling en leeftijdsopbouw van de bomen in het bos wordt er via geïntegreerd bosbeheer periodiek hout uit het complex geoogst.

Het 7 ha grote gebied de Slenk is een terrein wat door de overheid is aangewezen als een te beschermen gebied, vastgelegd in de Natuurbeschermingswet. Het is een fraaie en open bosweide waar zich, mede door een jarenlange inzet van vrijwilligers van de KNNV, veel natuurwaarden hebben ontwikkeld. Het gebied De Slenk is niet toegankelijk voor publiek maar men kan er door middel van een wandelpad wel langslopen waardoor er een goed zicht is op het open landschap. Langs de Lettelerleide heeft IJssellandschap besloten om de weilanden om te vormen naar natuur. Hiertoe zijn afgravingen in de lage delen gedaan die weer hebben geleid tot de ontwikkeling van bijzondere en zeldzame plantensoorten

Veel mensen uit de regio kennen het Oostermaet als een wandelgebied. Door en langs de bossen loopt 37 kilometer aan onverharde paden. In het bos zijn een drietal wandelroutes van ongeveer één uur uitgezet waar veel gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast loopt er een internationale lange afstand wandeling (Osnabruck -Deventer) over het Oostermaet.

De jachthuizen (gemeentelijk monument) aan de Oostermaetsdijk zijn volledig opgetrokken uit hout en zijn nog vrijwel identiek aan het moment van bouwen (rond 1905) en zijn door de gemeente Deventer aangewezen als gemeentelijk monument en eigendom van IJssellandschap. De fraaie traditionele boerderijen die bij het landgoed horen maken dit gemis van een landhuis op het landgoed ruimschoots goed.

Auteur: Maurice Westerbeek

[ninja_form id=41]