Historie Oer

Oer(dijk)

Dit zithoekje in aan de hoek Oerdijk/Schotwillemsweg, wordt ommuurd door brokken ijzeroer, die tijdens de ruilverkaveling in de jaren zeventig van de vorige eeuw uit de grond zijn gehaald.

Deze Oerdijk die Schalkhaar met Lettele en Okkenbroek verbindt, liep in de middeleeuwen zelfs tot aan de poort van Deventer. De weg is aangelegd en kreeg zijn naam vanwege het transport van ijzeroer. Deze delfstof die vlak aan de oppervlakte lag, werd vervoerd naar de in 1755 opgerichte ijzermolen in Deventer.

Het oer leverde 35-40 procent ijzer en werd uitgesmolten door toevoeging van kalksteen en houtskool of steenkool. De gieterij werd in 1825 werd overgenomen door Johannes Laurentius Nering Bögel. Deze naam vind je nog steeds terug op putdeksels.

Het oer dat naast de omgeving bij Okkenbroek op diverse plekken in Salland werd gevonden dankt zijn ontstaan aan een uniek natuurlijk proces.

Kwelwater kwam aan de oppervlakte in beekdalen vanuit de hoge wallen. Dit grondwater had een lange reis door de bodem gemaakt en daarbij veel mineralen en kalk opgenomen. Daar waar het water aan de oppervlakte kwam sloegen de opgeloste zouten neer en vormden grote oer- en moeraskalk banken. Deze banken lagen vlak onder het maaiveld. Zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/IJzeroer

Auteur: Ben Verwoolde

[ninja_form id=33]