Cultuur Kulturhus

Kulturhus de Spil


Bron: Wesley Daggenvoorde

Het Kulturhus is met vereende krachten tot stand gekomen en is op 15 oktober 2016 door de Lettelenaar van het jaar officieel geopend. Mede dankzij een doortastend bestuur en het beschikbaar stellen van financiele middelen door de lokale overheid , diverse organisaties en een financiele bijdrage van de plaatselijke bevolking zelf werd de realisatie van dit gemeenschapshuis een feit. Onder begeleiding van een heuse bouwpastoor hebben meer dan 160 vrijwilligers een steentje bijgedragen aan de totstandkoming van dit complex .

Was er voordien sprake van een heuse voetbalkantine, nu spreekt men van de ‘Huskamer van Lettele’ waarbij er naast sport ook aandacht is voor cultuur, zorg en welzijn. Samen eten, dagbesteding, ouderengym, de yoga –en Engelse les, het handwerkatelier en het dorpsarchief zijn voorbeelden van lopende initiatieven die het Kulturhus tot ontmoetingsplaats maken voor de Lettelese bevolking. De nieuwe Spilplaats biedt mogelijkheden voor kinderopvang door buitenschoolse opvang. Met de ontwikkeling van het Spilbos wordt de verbinding aangegaan met het Oostermaet, een natuurgebied dat kenmerkend is voor Lettele. Tegelijkertijd blijft het Kulturhus het thuishonk van de voetbal.

Het sportpark De Spil omvat nu de sportvelden van de voetbalvereniging Lettele, sportzalen, de tennisbanen, het omniveld, het zwembad en het Kulturhus De Spil, in de volksmond nu Kulturhus of kortweg het KDS genoemd. De naam Spil (Sport In Lettele) dateert uit de jaren 70 van de vorige eeuw en is verbonden aan het totstandkoming van het sportcomplex op deze plek. Voordien waren de kleedkamers van de voetbal en de velden gesitueerd in en rondom Café restaurant Spikker. Door de realisatie van nieuwbouwwijk De Korenkamp moest worden uitgeweken naar andere velden die met medewerking van de Heilige Nicolaaskerk en de toenmalige gemeente Diepenveen uiteindelijk mogelijk gemaakt werden.

Van, voor en door Lettele is de slogan van het Kulturhus waar Lettele terecht trots op mag zijn.

Auteur: Victor Munster

[ninja_form id=7]