Historie Kerk

Heilige Sint Nicolaas Kerk

In eerste instantie is het misschien vreemd dat de ingang van de kerk zich aan de achterkant van het gebouw bevindt, maar daar is een bijzondere reden voor. Vanaf het moment dat de gelovigen de kerk binnen treden is hun blik gericht op het oosten.

In het Christendom is tijdens het gebed de oriëntatie op het oosten. Het begrip ‘oriënt’ (uit het Latijn, oriri = opgaan) duidt op het oosten als de richting waar de zon opgaat. De opgaande zon brengt de wereld het licht en leven. Vanaf de derde eeuw is deze gewoonte gebaseerd op bijbels-symbolische gronden: Christus als ‘Licht van de Wereld’ en de ‘Zon der Gerechtigheid’ en de verwachting van de wederkomst van Christus uit het oosten om de levenden en doden te oordelen.

Tot aan het tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) stonden de priesters met hun rug naar de gelovigen, hun blik en de gebeden waren gericht op het oosten. Het priesterkoor en het hoofdaltaar zijn in deze kerk gesitueerd aan het oosteinde van het kerkgebouw.

 

De kerk is een ontwerp van architect de heer G. te Riele uit Deventer, die ook de bouw aannam. Een groot deel van parochianen leverde vele hand- en spandiensten bij de bouw van de kerk.

Op 21 november 1893 werden de eerste fundamenten gelegd. Na een rustperiode ging in maart 1894 de bouw verder en op 17 april 1894 werd plechtig de eerste steen geplaatst en gezegend.
Deze is te zien in het voorportaal, bij binnenkomst aan de linkerzijde.

De inzegening van de kerk vond plaats op 14 november 1894, waar de gehele geloofsgemeenschap met vreugde aan deelnam en een van de gebrandschilderde ramen schonk.
De klok die in december van dat jaar in de toren werd gehangen, werd in de oorlog door de Duitsers meegenomen om er munitie van te maken. Op 15 augustus 1949 werd door de geloofsgemeenschap een nieuwe klok geschonken t.g.v. het 40 jarig priesterjubileum van pastoor Dröge.

Door de jaren heen vonden er diverse vernieuwingen en aanpassingen plaats in de kerk.
De bidkapel van de kerk is elke dag geopend van 9-16 uur. Loopt u gerust naar binnen, geniet van de stilte en rust. Ook is het mogelijk om een kaarsje te branden.

Auteur: José Disselhorst

[ninja_form id=30]