Kapelweide

 

De weide waarop de meest recente nieuwbouw plaats vindt, grenst aan de plaats waar vroeger de eerste kapel heeft gestaan, vandaar de naam Kapelweide.

Ontwikkeling van Lettele.

Naast de eerste kapel (1820) bestond Lettele uit een handvol boerderijen, waar nevenberoepen werden uitgevoerd om de inkomsten te verhogen. Schoenmakers, kleermakers, timmerlieden. Ook de beide cafés ontstonden uit een boerderij.
Pas in 1918 kwam er de eerste kruidenier. Rond en in de jaren 30 van de vorige eeuw kwam er een uitbreiding met winkels/bedrijven, de smid, kruidenier en bakker, en een bouwbedrijf. Na de oorlog werden in de jaren 50 de eerste burgerwoningen gebouwd als lintbebouwing langs de Oerdijk en Bathmenseweg. In de jaren 60 werden de eerste huurwoningen gebouwd aan de ventweg bij de Oerdijk. In 1972 werden de eerste bejaarden woningen gerealiseerd tegelijk met enkele huurwoningen en koopwoningen aan de Wichinksweg.

Gestaag groeide Lettele door. Begin jaren 80 werd begonnen met de wijk de Korenkamp

Daarmee kreeg het dorp steeds mee body. Dat er schoksgewijs gebouwd werd, was te merken aan het schommelen van het aantal leerlingen op de basisschool. En het had ook gevolgen voor het verenigingsleven. Om het sociale leven goed op peil te houden is het nodig dat een dorp groeit en niet vergrijst.
De nieuwe wijk de Kapelweide, waarop zo’n 23 koop woningen worden gerealiseerd, komt helaas ook niet tegemoet aan verjonging van het dorp. Er is geen ruimte voor de echte starters op de woningmarkt door een gebrek aan betaalbare huurwoningen.

Veel jongeren trekken daarom weg uit het dorp.

Auteur: Henk Haverkamp

[ninja_form id=24]