Grove dennen in de Oostermaet

Tussen de kernen Lettele, Okkenbroek en Bathmen ligt het bijna 550 ha grote complex Oostermaet. Het gebied wordt gekenmerkt door de grote boskern van circa 285 ha. In en om de boskern liggen landbouwgronden, die overwegend ten behoeve van de melkveehouderij worden gebruikt. Het gebied maakt onderdeel uit van de (Provinciale) ecologische hoofdstructuur, waarbij de huidige kwaliteiten van het gebied bepalend zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de verschillende functies.

Tot de 19e eeuw bestond het gebied voor een belangrijk deel uit woeste gronden. De Hottingerkaart uit ca. 1785 toont het gebied als de ‘Bathmenerheyde’, een nog niet in cultuur gebracht gebied. De kaart van 1882 laat al een grotendeels in cultuur gebracht gebied zien, met naast heide ook bossen en landbouwgronden. Er is hier dus sprake van een jong ontginningslandschap.

Een persoon die een belangrijk stempel op het huidige landgoed heeft gedrukt is de in 1859 geboren Abraham Capadose. Deze oud-president-commissaris van de Koninklijke Olie kocht omstreeks 1900 een groot deel van het gebied. Capadose was niet geïnteresseerd in het landgoed als woonplaats. Hij heeft dan ook geen landhuis of een landschappelijke aanleg in het gebied gerealiseerd. Zijn doel was de (konijnen)jacht. Hij liet een tweetal jachthuizen plaatsen. In de moerassige gedeelten werd rabattenbos aangelegd en op verschillende plaatsen werden rododendrons aangeplant om het wild dekking te geven. Op de heidevelden groeiden grove dennen, in de dertiger jaren zijn er andere soorten bijgekomen, zoals lariks, douglas en fijnspar.

Auteur: Maurice Westerbeek

[ninja_form id=36]