Gemeenteschool

Openbare Basisschool Lettele

Dit Gemeentelijke monument (Oerdijk 186-188) is gebouwd als basisschool voor alle gezindten (1882), in opdracht van de gemeente Diepenveen. Aanvankelijk 3 klassig met een huis voor de bovenmeester.
Door een te groot kinderaantal werd de hoofdingang aan de Oerdijk opgeofferd en een 4e klas gemaakt.

Al snel ontstond onenigheid over de openbare signatuur en werden er aparte scholen gebouwd voor katholieken in Lettele (Sancta Maria 1935), protestanten (Heideschooltje aan de Bathmenseweg), en in Okkenbroek kregen ze ook een eigen school ( nu Dolfijn).

Vanaf 1935 heeft het gebouw vele functies gehad :

Wintercursussen voor landbouw en huishoudscholen. Patronaat (dansen en theater).
Tijdelijke opvang kleuters bij te grote aantallen kinderen voor de Sancta Maria. Bedrijfspand agrarisch handelsbedrijf (1960-1995 fam. Schepers, 1995-2009 fam. Munster).
Inmiddels vroeg het pand om een grondige restauratie, en de bedrijfsmatige activiteiten liepen ook tegen grenzen aan.
Na enig speurwerk en de nodige bestemmingsplanwijzigingen, zijn de originele contouren van het pand in ere hersteld (2009-2010) en is er een woonbestemming op gekomen.
Vooral het terugbrengen in originele staat van de hoofdingang en ook de zijingang hebben het pand zijn eigen karakter terug gegeven. De oorspronkelijke 3 klassen-indeling komt ook tot zijn recht in de 3 woningen, waar de originele klasse-deuren terug geplaatst zijn. Een ieder is welkom dit, op aanvraag, te bezichtigen.

Auteur: Jeanny Rouwet

[ninja_form id=39]