Historie Eerste Kapel

Eerste Kapel

 

In 1809 werd Andreas van de Vondervoort de laatste pastoor van de Statie Kolmschate. Hij was iemand die van aanpakken wist. Hij liet derhalve de gelegenheid niet ongebruikt voorbij gaan om Lodewijk Napoleon bij zijn bezoek aan Deventer in 1809 aan de jas te trekken. Hij kreeg een jaarlijkse toelage van 600 gulden, maar ook 10.000 gulden voor de bouw van een kerk en een kapel. Voor de bouw van die kerk vond hij een schraal stuk heidegrond – schalk – haar – tussen Riele en Wechele in de buurschap Borgel. Voor de kapel had hij het oog op een lap grond aan de Koerkamp richting Bathmen, in Lettele.

De kapel werd gebouwd in 1820 te Lettele. Tot 1820 werden er kerkdiensten gehouden op boerderij Groot Koerkamp dat daarmee een schuilkerk werd, ook wel schuurkerk genoemd.

In 1856 vindt er een splitsing plaats van de parochie Kolmschate, omdat ook Lettele een zelfstandige parochie wordt met Johannes Georgius Bruns als eerste pastoor.

De huidige weg naar de boerderij had toen nog een ander verloop.
In 1854 is er een grotere kerk gebouwd op de locatie van de huidige kerk.
Hierna is de kapel afgebroken en de weg naar de boerderij is later recht gelegd,
midden over de plaats waar de eerste kapel stond.
In opdracht van het Dorpsarchief Lettele heeft de Archeologische Dienst van Deventer onderzoek verricht naar de ligging van de eerste kapel. Door dit onderzoek is de exacte plaats van de eerste kapel komen vast te staan.
Op de infozuil achter het kerkhof aan de wandelroute staat de situatie weer gegeven. Tevens is de plaats van de kapel gemarkeerd door witte lijnen op de weg en betonnen palen in de berm.
Naast de eerste kapel is er in 1827 een begraafplaats aangelegd vlak bij de kapel, waar nu ook de begraafplaats is.
Tot 1827 werden inwoners van Lettele in Deventer bij de Bergkerk begraven.
Vanaf 1854 is de begraafplaats diverse keren vergroot.

Auteur: Henk Haverkamp

[ninja_form id=26]