Cultuur Dorpsbongerd

Dorpsbongerd

De dorpsbongerd van Lettele is een initiatief van vrijwilligers uit Lettele om bij te dragen aan duurzaamheid, landschappelijke waarde, gezonde voeding en sociale verbinding voor het dorp. Op 20 november 2015 hebben kinderen van basisschool Sancta Maria hier 21 hoogstamfruitbomen geplant. Het zijn 11 appelbomen, 7 perenbomen, 2 pruimenbomen en 1 kersenboom. Fruit van oude appel- en perenrassen zijn lekker, maar is nauwelijks meer te koop. Daarom kunt u hier kennismaken met de streekeigen appels, peren, pruimen en kersen.

De dorpsbongerd herstelt een waardevolle traditie van het Sallandse platteland goed voor mens en dier. In deze boomgaard zijn fruitrassen gebruikt, die vroeger in deze omgeving heel gewoon waren, maar geleidelijk aan zijn verdwenen. De boomgaard versterkt het Sallandse landschap aan de rand van Lettele. Bloesems en bomen zijn aantrekkelijk en nuttig voor vogels en bijen. De bomen zorgen voor gezond fruit. De bongerd wordt gezamenlijk onderhouden. Het wandelpad en de bankjes nodigen uit om er gewoon te genieten. Dat maakt de dorpsbongerd tot een bijzondere ontmoetingsplek voor heel Lettele.

De bongerd is gezamenlijk eigendom van de inwoners van Lettele. Vrij toegankelijk om te wandelen, bloemen te plukken, fruit te rapen en te genieten. Het is een initiatief van de werkgroep Duurzaam Lettele, onderdeel van Plaatselijk Belang Lettele-Linde-Oude Molen en is mede mogelijk gemaakt door Stichting IJssellandschap, Provincie Overijssel en Oranjefonds.

De boogaard wordt extensief beheerd, het hoofddoel is beleving. Het gaat hier om een boomgaard met een variatie aan fruitsoorten, rassen en boomleeftijden. De snoei van de bomen is minder frequent (1x in de 2 tot 3 jaar). De ondergroei is een mengsel van grassen en kruiden en wordt 1 tot 2 x per jaar gemaaid (laat in de zomer). Initieel is er gekozen om niet te begrazen. Plagen en ziekten worden niet bestreden. Regelmatige snoei van de oudere boom is nodig om in de kroon de licht- en luchttoetreding en vochtafvoer te vergroten en om aangetaste, beschadigde en uitgescheurde of afgedragen takken te verwijderen.

Auteur: Maurice Westerbeek

[ninja_form id=34]