Historie Begraafplaats

Begraafplaats

Na de bouw van de kapel in 1820 ontstond er de wens om de overledenen bij de eigen kapel te begraven. Tot die tijd gebeurde het begraven bij de St. Nicolaaskerk in Deventer (beter bekend onder de naam Bergkerk). In 1827 kwam het kerkhof tot stand. In 1856 werd de begraafplaats met driekwart deel uitgebreid en opnieuw ingezegend door de net aangestelde Pastoor Bruns.
Met het groeien van de geloofsgemeenschap groeide ook het kerkhof door de jaren heen.


In het midden van het kerkhof, onder de oude beukenbomen, liggen de graven van de pastores uit de parochie. Het oudste priestergraf is van pastoor Bruns, die hier in 1891 is begraven. Hoewel pastoor Bruns een aantal voorgangers had in Lettele, was hij de eerste pastoor van de officiële parochie Lettele. Tot in 1856 was de kerk in Lettele een bijkerk en maakte deel uit van de parochie Colmschate.

In 2007 werd het monumentje van het Ongedoopte Kind ingezegend, een bijzondere gedenkplek. Geheel volgens de leer van de Rooms-katholieke kerk mochten op het kerkhof geen ongedoopte kinderen begraven worden. Tot het tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) is in de katholieke kerk sterke nadruk gelegd op de erfzonde. Die moest met de doop afgewassen worden, anders kwam men niet in de hemel. De kerk vond het daarom belangrijk om snel te dopen.

Kinderen die ongedoopt overleden werden in alle stilte in ongewijde aarde begraven. De pastoor was er niet bij aanwezig, alleen de vader en de koster-doodgraver. De kinderen kregen letterlijk een plaatsje onder of achter de heg. In deze parochie kon koster Hein Kleine Koerkamp dit niet langer aanzien. Zonder dat iemand het wist heeft hij de kindjes, die hij al begraven had, weer opgegraven en herbegraven in gewijde grond naast de priestergraven. Vanaf die tijd begroef Hein de ongedoopte kinderen in gewijde grond. Hij markeerde de graven onopvallend zodat hij nadien aan de moeders, kon laten zien waar hun kindje was begraven.

Pas vanaf de jaren tachtig verschijnen hier de eerste kindergraven voor ongedoopte kinderen.

Auteur: José Disselhorst

[ninja_form id=27]