Spilbos

Hallo, naar aanleiding van de nieuwjaarsrede op zondag 6 Jan j.l. door Guus H in t Veld die vertelde dat de meeste problemen met buurtbewoners opgelost waren en dat de ontwikkeling van het Spilbos weer opgepakt kon worden.

Daar wij sinds kort ook buurt bewoners zijn en in de zelfde week van de wijkcommissie te horen kregen dat er geen contact geweest was tussen KDS en Korenkamp 3 bestuur. Dit vinden wij een slechte zaak.

Wij denken zelf dat ons woongenot niet aangetast gaat worden door de ontwikkeling van het Spilbos, maar kunnen ons voorstellen dat sommigen uit de buurt daar meer moeite mee hebben.

Wij zijn echter ook van mening dat de ontwikkeling van het Spilbos meer gebaseerd is op het creeren van een hangplek dan een leefgenot voor alle Lettelenaren.

Daar ik( Willy) dagelijks bij de voetbal betrokken ben en ook rondom het KDS missen wij op het grasveldje voor het KDS waar de schaats van Carlijn staat een trampoline, schommel exc.

Bestuur vang 2 vliegen in een klap: Blaas Spilbos af en investeer in kinderspeelgoed voor grasveldje. (ook goed voor buitenschoolse opvang)

Groeten Gemma en Willy Daggenvoorde