Religieuze markt dit jaar niet

Het bestuur van de stichting Vrienden van de Heilige Nicolaaskerk heeft besloten de religieuze markt te verplaatsen naar het kermisweekend van 2021.

Ik verwijs u daarbij naar de website waarop onderstaand bericht vermeld staat.

https://www.vriendenvandenicolaas.nl/index.php/religieuze-markt

Met vriendelijke groet,

Victor Munster, voorzitter