Nieuws van Kulturhus De Spil, juni 2017

Interieur
Zoals iedere recente bezoeker van ons Kulturhus heeft kunnen zien zijn er weer wat accenten toegevoegd aan het interieur.
In de entree is, boven de kapstok, ons motto op de muur geschreven:

Kulturhus De Spil, van, voor en door Lettele
Met dank aan Sign Solutions.

In de gang voor de kleedkamers zijn gewonnen bekers van diverse sportteams verzameld in de schatkist. De beker die op de foto op de achterwand is afgebeeld is de oudste die in de schatkist opgeborgen is.
Met dank aan Tom Meijerink, maker van de schatkist.

Geen tijd voor een bezoek aan ons Kulturhus om dit te bekijken? Bezoek dan onze site en facebookpagina.

Uitbreiding bestuur
Het bestuur van Kulturhus De Spil heeft 3 mensen bereid gevonden zitting te nemen in het Algemeen Bestuur van Kulturhus De Spil.

Dit zijn Wilma Schepers, Elles Klein Koerkamp en Patrick Daggenvoorde.

Patrick Daggenvoorde heeft inmiddels te kennen gegeven zijn lidmaatschap van het AB te beëindigen. Hij gaat wonen en werken in Maastricht.

Dus is er nog een vacature voor het Algemeen Bestuur.

Zomersluiting Kulturhus
Het Kulturhus is in de maand juli alleen geopend voor geplande activiteiten. Buiten die activiteiten is De Spil dus gesloten.

Zomerstop Fitness
Fitness De Spil houdt zomerreces van zaterdag 1 juli tot maandag 14 augustus. Vanaf die maandag is iedereen weer van harte welkom bij Fitness De Spil.