Mededeling KDS bestuur

Vanaf 1 februari 2018 kan er in het Kulturhus niet meer op rekening gedronken/geconsumeerd worden.

Dus ook na afloop van een bijeenkomst worden de consumpties die genuttigd zijn afgerekend.
Ervaring tot heden is dat het veel uitzoek werk/discussie achteraf etc. oplevert en daar is niemand bij gebaat.

Uitzondering
VVL en KDS bestuur houden de mogelijkheid van op rekening consumeren. Hiervoor zijn afspraken gemaakt.
Indien met KDS bestuur is overeengekomen dat de consumpties wel op rekening geconsumeerd worden, zal dit vooraf met de Huskamercommissie worden overlegd, zodat de vrijwilliger achter de bar op de hoogte is van deze afspraak.

Afrekening kan met contant geld en door middel van pin-betaling.

Namens KDS bestuur,
Ad van Wijlen