Lotenverkoop de Zonebloem

Met de Zonnebloem afd. Lettele-Okkenbroek de paden op de lanen in.
Dat zouden wij graag weer willen oppakken.
Helaas moeten we nog even geduld hebben, voor uw en onze veiligheid.
De lotenverkoop moet dit jaar ook anders, onze vrijwilligers mogen niet bij u
aan de deur komen.
Hoe komt U dan aan loten?
De loten kosten €2.00 per stuk, stort het bedrag dat u wenst, bijvoorbeeld
€10.00 voor 5 loten op het rekeningnummer van de penningmeester
van de Zonnebloem Lettele – Okkenbroek   NL97RABO0146235800 t.n.v.
Nat.Ver.de Zonnebloem Lettele – Okkenbroek
Belangrijk:    zet bij omschrijving uw naam en adres
Dan weten wij waar de loten in de brievenbus moeten worden gedaan.
Het bestuur en de vrijwilligers kunnen dan weer een mooi jaarprogramma
aanbieden aan de mindervaliden, de minder mobiele mensen, zij die door hun
hoge leeftijd of slechte gezondheid in een sociaal isolement dreigen te raken
Zeker in de coronatijd hebben we dit ervaren, we doen er dan ook alles aan om
op een andere manier met hen in contact te blijven, je wordt er creatief in.
Extra bellen i.p.v. bezoeken, raambellen etc.
Op dit moment worden bezoekjes   weer voorzichtig opgestart, met in acht neming
van alle veiligheid regels.
U kunt loten bestellen tot eind juli.
In augustus worden de loten bij u in de brievenbus gedaan.
De trekking is 12 oktober.
Of u een prijs wint is “misschien”, dat u helpt is “zeker”.

Voor meer informatie: Anneke Bijsterveld  tel. 570551376