Lettele Schoon, Heel Gewoon

Beste inwoners van Lettele en omstreken,

Op 2 januari 2020 staat er weer een kraampje bij het oorlogsmonument in het centrum van Lettele. U kunt daar het bij elkaar geveegde vuurwerkafval gratis inleveren. Wij staan daar met oliebollen en chocolademelk .  Dit jaar verzorgt Cambio dat ,voorheen deden we dat zelf. Nu heeft de gemeente ons voorbeeld gevolgd en gaat men in heel de stad ook op 2 januari het vuurwerkafval inzamelen en de actieve burgers belonen met oliebol en warme chocola. . Waar een klein dorp groot in kan zijn!

Wij zien u graag  tussen 11 en 13 uur.  Als u eerder klaar bent met opruimen mag u de dozen en zakken alvast neerzetten. Wilt u zelf bij het kraampje van  de inzameling actief zijn? Bel dan met P. Ypma tel 551709

Tot ziens en alvast een heel veilige en gezellige jaarwisseling gewenst!

LETTELE SCHOON, HEEL GEWOON