Let op uw brievenbus: de vernieuwde De Letter is uit!

Op een feestelijke bijeenkomst in Kulturhus De Spil overhandigde Guus Huis in ’t Veld woensdag 20 september het eerste exemplaar van de vernieuwde De Letter aan Diny Meijerink, Lettelenaar van het jaar.

De kinderen van groep 8 van de basisschool Sancta Maria waren ook van de partij. Diny overhandigde aan ieder kind een stapel nieuwe De Letters om deze de volgende dag – donderdag 21 september – te bezorgen bij de abonnees.

Van de redactie van De Letter:
Bijna 40 jaar heeft De Letter bestaan in de oude vorm: dubbelgevouwen A4-tjes, een gekleurd kaftje, tekst in het zwart, af en toe een grappige tekening, maar geen foto’s, en een plek voor álle kopij die binnenkwam. Nu ligt er een magazine voor u, op A4-formaat, met heel veel foto’s, herkenbare rubrieken en een enthousiaste redactie!

Waarom al deze veranderingen? De belangrijkste was dat de oude De Letter wel een beetje oubollig werd. Niet meer van deze tijd. Temeer omdat de mogelijkheden tegenwoordig zoveel groter zijn. Het is niet zo duur meer om een full color magazine te maken. Iets anders is dat vooral de jongere Lettelenaren de broodnodige weetjes het liefst op internet opzoeken. Als de jongeren van nu De Letter niet meer lezen, wie leest hem straks dan nog wel?

Aan de andere kant: we weten dat vooral de ouderen onder ons het lang niet allemaal prettig vinden om informatie op Lettele.nl te moeten zoeken. En op Facebook zijn zij ook niet allemaal te vinden.

Een plus een is twee, en als je je best doet, wordt dat soms drie. Daar gaan we voor: dezelfde praktische informatie in De Letter – netjes onder aparte rubrieken, en zo kort en bondig mogelijk – en daarnaast verhalen over wat de Lettelenaren bezighoudt. Tegelijkertijd gaan we samenwerken met Lettele.nl. Wilt u meer informatie over een bepaalde activiteit? Op Lettele.nl krijgt De Letter een eigen pagina.

Rest ons nu u op te roepen: geen De Letter zonder Lettelenaren. De Letter is en blijft een blad van Lettelenaren voor en door Lettelenaren. Dus schrijf op wat u op u hart hebt en stuur uw kopij naar: redactie.deletter@gmail.com.

Abonnement op De Letter
Wilt u een abonnement op De Letter? Stuur dan een mail aan: info.deletter@gmail.com
Een abonnement kost € 13,– per jaar; bij toezending per post € 30,–.

Veel leesplezier!
Wilma Schepers, hoofdredacteur