KBO Ledenmiddag i.s.m. Zonnebloem 2018

In zaal Spikker was er op 11 april voor de leden van de KBO een gezellige middag.

Traditioneel is de laatste bijeenkomst van het seizoen een spelletjesmiddag,  waaraan 26 leden  deelnamen. Door enkele leden, bestuursleden en leden van de Zonnebloem werden 's morgens alle spelletjes in de zaal klaar gezet, met vele handen komt het altijd weer voor elkaar.
Nadat iedereen was voorzien van koffie of thee, opende de voorzitter de middag.

Na het herdenken van ons KBO lid Jo Lubbers - de Ruiter, gaf zij het woord aan Marietje Zandbelt die ons uitleg gaf over de tien spelen en de puntentelling hiervan. Wij werden in zes groepen verdeeld en iedereen deed enthousiast mee, om in de prijzen te vallen. Nadat alle spelen waren gespeeld, werden de punten opgeteld. De winnaar was Jan van Duuren. Cisca Holterman had de tweede prijs en Anny Walman de derde.

Hierna werden er nog drie rondes bingo gespeeld, ook hier met leuke prijsjes.
Na afloop bedankte de voorzitter de Zonnebloem en zag ieder graag terug bij het verrassingreisje, die is op dinsdag 15 mei. Men kan zich hiervoor nog opgeven tot 5 mei bij Jan van Duuren.

Informatie  over de fiets en wandeltocht komt als bijlage in de KBO - PCOB magazine.

Daarna wenste zij iedereen een fijne vakantie.