KBO Jaarvergadering 2019

Er waren 51 leden aanwezig op de jaarvergadering. Nadat iedereen was voorzien van koffie of thee, opende de voorzitter de vergadering. Hierna werd ons overleden lid Marie Groot Lipman- Groot Lipman herdacht. Na het mooie gedicht van Toon Hermans voorgelezen door Jeanette vroeg de voorzitter of iemand bezwaar had om op een foto te komen, die moet zich dan melden, daar word dan rekening mee gehouden. Het verkort jaarverslag van 2018, door Trees voorgelezen werd goedgekeurd.

Omdat de penningmeester verhinderd was, word het financieel verslag op de volgende bijeenkomst behandeld. De kascommissie bestaande uit Piet Ypma en Antoon Bouwmeester, vond dat Jan de boekhouding prima voor elkaar had. In de kascommissie voor het volgend jaar blijft Antoon Bouwmeester en Jan vraagt er dan een bij. Daarna was er bestuursverkiezing.

Trees Kemper was na een periode van 8 jaar in het bestuur te hebben gezeten, aftredend en niet herkiesbaar. Betty bedankte Trees met een mooi gedicht voor de vele dingen die zij heeft gedaan. Ook werd haar een klokje met inscriptie aangeboden en Ben kreeg een bos bloemen.

Als nieuw bestuurslid werd Henk Haverkamp voorgesteld. Hij vertelde ons iets over zijn loopbaan en hobby's. De bezorgers van het KBO-PCOB magazine en Annie Aarnink voor de hulp bij het aansluiten van de beamer, kregen een boeket bloemen aangeboden voor hun jaren lange inzet voor de KBO.

Hierna promootte Doortje Kleine Koerkamp de gymnastiek op maandag morgen voor ouderen in de Spil. Ze zijn nu met 8 dames en 5 heren en het is heel gezellig met de nieuwe gymlerares Ruth van Heydoorn uit Heeten, ze  kunnen er nog wel wat leden bij gebruiken. Na het officiële en pauze, waarin er gelegenheid was om de contributie te betalen en een drankje werd er bingo gespeeld.

Er waren 4 rondes met kleine prijsjes, iedereen speelde vol spanning mee. De consumpties waren gratis, de volgende bijeenkomst is op woensdag 6 maart met onze plaatsgenoot Geert Obdeijn.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.