Inschrijven zomerdagkamp

Beste jongens en meisjes, ouders/verzorgers,

Nog een paar maandjes naar school en dan is het weer zover!
Het zomerdagkamp 2021 voor kinderen van de basisschool, is dit jaar van maandag 2 t/m donderdag 5 augustus.
Je mag je hiervoor weer opgeven, onderaan staat waar en voor wanneer dat kan*.

Wat belangrijk is om te weten: kinderen kunnen deelnemen aan het dagkamp als zij woonachtig of schoolgaand zijn in Lettele-Okkenbroek. Kinderen kunnen deelnemen aan het dagkamp als ze in het schoolseizoen 2021/2022 starten in groep 2 of vóór augustus 2021 de leeftijd van 5 jaar (of ouder) hebben!

De deelnameprijs is € 20.00 per kind.

Het thema blijft nog even geheim!

We verzoeken iedereen vriendelijk, op de juiste wijze gebruik te maken van het inschrijfformulier en machtigingsformulier (dus graag volledig invullen). Het inschrijven gaat net als afgelopen jaren digitaal. Onder aan deze brief staat een link: Inschrijven Zomerdagkamp. Wilt u bij de digitale inschrijving het volgende duidelijk vermelden: de voornaam, de geboortedatum, in welke groep uw kind nu, in het huidige schooljaar (2020/2021) zit, of en welk zwemdiploma uw kind heeft én of er bijzonderheden zijn (bepaalde allergie of medicijngebruik). Indien uw zoon/dochter er een dag niet is of later komt, wilt u dat dan ook op het inschrijfformulier vermelden.

Na opgave krijgt elke deelnemer nog nader bericht omtrent: verzamelplaats, dagelijkse tijden, wat je mee moet nemen e.d. Deze brief zult u via het opgegeven mailadres ontvangen.

*Let op! Met de inschrijving van uw kind via het digitale inschrijfformulier is de inschrijving nog niet compleet. Op dit moment móét u ook nog de machtiging voor afschrijving van kosten op papier invullen en inleveren bij Peter en Sabine van Oorspronk – Hein Braakhuisstraat 9, 7434 SK Lettele.

Digitaal inschrijven en het op papier inleveren van het machtigingsformulier kan tot uiterlijk vrijdag 9 april 2021.                                                                       

Ná bovenstaande datum wordt de inschrijving gesloten en kan er niet meer worden opgegeven!!

Extra informatie omtrent Corona:

Vorig jaar is het zomerdagkamp helaas niet doorgegaan vanwege Corona. Ook dit jaar hebben we naar alle waarschijnlijkheid nog te maken met maatregelen rondom het Coronavirus.

We gaan onze uiterste best doen om het zomerdagkamp toch door te laten gaan, uiteraard met de inachtneming van de op dat moment geldende maatregelen.

Twijfelt u of u uw kind wilt laten deelnemen? Dan vragen wij u om uw kind(eren) toch op te geven. Later afmelden is altijd mogelijk, al vragen wij u om zoveel mogelijk te voorkomen dit op het allerlaatste moment te doen i.v.m. de voorbereidingen. Het deelnamebedrag wordt pas na het zomerdagkamp afgeschreven middels automatische incasso.

Voor nadere informatie kan je altijd even bellen naar Sabine van Oorspronk tel: 06-44664084 of naar Marieke Kuipers (Kinderwerker Raster) tel: 06-10437401.

Met een vriendelijke groet,

Werkgroep Zomerdagkamp Lettele-Okkenbroek en Kinderwerker Raster.

Eenmalige machtiging Zomerdagkamp 2021.pdf

Opgave Zomerdagkamp 2021