Herhaalde oproep Woon- /Zorg enquête

Met 2 werkgroepen willen we ons inzetten voor een leefbaar en vitaal Lettele, nu en in de toekomst en daarom willen we graag veel meer ingevulde enquêtes. We horen nu dat velen 1 enquête per gezin hebben ingevuld maar willen erg graag dat alle volwassenen (18 en ouder) deze enquête invullen zodat we richting de gemeente duidelijk en onderbouwd onze wensen kunnen aangeven en realiseren. We hebben de periode verlengt tot 15 augustus en gaan daarna als werkgroep de resultaten beoordelen.
Spreek je gezinsleden, buren, vrienden, kennissen er op aan om de enquête in te vullen, het kost weinig tijd en het belang is groot.
Alvast bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

Plaatselijk Belang Lettele, Linde , Oude Molen
WoonCommissie: Ron Oosterwijk, René Oosterwijk, Tom Meijerink en Floor Zandbelt
WoonZorgCommissie: Christian Selk, Monique Selk, Oldrik Bulthuis, Maria Aarnink, Marleen Dekker, Eddy van de Ven.

Beste dorpsgenoten,

Naar aanleiding van de recent opgestelde Dorpsvisie van Lettele zijn er twee werkgroepen gevormd die zich bezig houden met WONEN en WOONZORG in Lettele, nu en in de toekomst (tot 2030). De werkgroepen hebben, in overleg met de gemeente Deventer, een dorpsenquête opgesteld om de huidige situatie, maar vooral de toekomstige wensen helder te krijgen.

Op basis van deze enquête zullen beide werkgroepen vervolgstappen zetten. Hierbij is ook de gemeente betrokken en deze behoeftepeiling wordt als voorwaarde gesteld voor vervolgacties. De gemeente wil/kan ons faciliteren in dit proces maar de acties liggen bij het dorp. Deze enquête vloeit voort uit de wijzigingen op ruimtelijk ordeningsgebied, namelijk de komst van de omgevingsvisie, omgevingsplannen etc.

Om over beide onderwerpen een goed beeld te krijgen is het wenselijk dat iedereen van 18 jaar en ouder woonachtig in Lettele, Linde of Oude Molen deze enquête invult. De antwoorden zijn uiteraard anoniem en niet herleidbaar naar individuele personen! Heeft u uitwonende kinderen die de wens hebben om op termijn terug te keren naar Lettele, dan is het verstandig dat ook zij de enquête invullen. Vriendelijk verzoeken wij u dan deze enquête naar hen door te sturen. Bent u niet in de gelegenheid om digitaal de enquête in te vullen dan zijn er, vanaf 5 juni in de bibliotheek in Lettele, papieren versies verkrijgbaar. Daar kunt u ook de enquête weer inleveren.

Wij hebben geprobeerd de enquête zo kort mogelijk te houden, maar zijn toch op 41 vragen uitgekomen. Hopelijk wilt u desondanks de tijd en moeite nemen om deze belangrijke vragen te beantwoorden.

De uiterlijke datum voor het invullen of inleveren van de enquête is 01/07/2019. Daarna wordt de  informatie verzamelt en zullen de uitkomsten van de enquête na de zomer aan u worden teruggekoppeld.

U kunt de enquête invullen door op deze link te klikken:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fbd97U2oHkiULqDWjvfEgoot3FuKIZZBo8ocaO_z_xFUQkVCSDhSNUJLVE44OUZTR1hMUVVTTDdPNS4u

Heeft u ideeën met betrekking tot toekomstige Woningbouw, Woonzorg of andere relevante ideeën die u graag met de werkgroepen wilt delen, dan is het goed om te weten dat zij daar zeker voor open staan.

Het doel van Plaatselijk Belang en haar werkgroepen is dat we ons mooie dorp voor de lange termijn vitaal en leefbaar houden en dat het er voor een ieder prettig wonen is.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Plaatselijk Belang Lettele, Linde , Oude Molen
WoonCommissie: Ron Oosterwijk, René Oosterwijk, Tom Meijerink en Floor Zandbelt
WoonZorgCommissie: Christian Selk, Monique Selk, Oldrik Bulthuis, Maria Aarnink, Marleen Dekker, Eddy van de Ven.

Plaatselijk Belang Lettele Linde Oude Molenp/a Harry ter Beek
Hein Braakhuisstraat 26
7434SK Lettele
mob. 0655027130

mail: pb@lettele.nl

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.