Een nieuwe stap in het behoud van het Sallandse landschap

Op 27 december 2018 hebben we de Stichting “Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele”, kortweg OL2, opgericht. Deze stichting streeft naar het behoud van het karakteristieke Sallandse landschap waarin naast weilanden en akkers ruimte is voor houtwallen, geriefhout, heggen en hagen, kikkerpoelen, singels, knotwilgen en hoogstamboomgaarden. Dit is ook de leefomgeving waarin de patrijs kan voortbestaan. In het logo van OL2 komt dat goed tot uiting.

De stichting OL2 is nodig om in aanmerking te komen voor de subsidies die via Stichting Kostbaar Salland (SKS) beschikbaar zijn voor het behoud van karakteristieke landschapselementen. SKS is een samenwerkingsverband van de provincie Overijssel, Overijssels Landschap en de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe.

In de jarenlange voorbereiding heeft OL2 geregeld contact gehad met landeigenaren in Okkenbroek en Lettele. Samen hebben zij een plan gemaakt waarin karakteristieke landschapselementen beide plaatsen in de vorm van een lint met elkaar verbinden. 12 Landeigenaren hebben aangegeven mee te willen doen. Bij hen heeft een schouw plaatsgevonden en er is een plan gemaakt voor het gebied en de delen ervan. Dat betekent dat opslag van bijvoorbeeld bospest wordt gekapt, nieuwe bomen en struiken worden aangeplant, beschermend hekwerk wordt geplaatst en zelfs een kikkerpoel wordt aangelegd.

Het unieke van deze subsidie is dat er, na de financiering van het eerste grote onderhoud, geld beschikbaar blijft om gedurende 21 jaar het jaarlijkse onderhoud te kunnen uitvoeren.

Donderdag 26 september 2019 gaan wij als stichting OL2 het contract tekenen met SKS. Meteen daarna gaan wij zelf met de deelnemers de voorbereide overeenkomsten tekenen. Dan staat niets meer ons in de weg om op 12 plekken in het najaar de afgesproken werkzaamheden te starten.

Hiermee is het voorbereidende werk van Stichting OL2 niet afgerond. Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Met een aantal landeigenaren zijn we al uitgebreid in gesprek over hun mogelijke bijdrage.

De werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan professionals. Maar veel werkzaamheden kunnen ook in eigen beheer worden uitgevoerd door de eigenaar zelf of in samenwerking met vrijwilligers. Als je zin hebt om op een of meer dagen mee te helpen met het onderhoud van het landschap, lekker even fysiek buiten bezig, dan horen wij dat graag van je.

Elleke Brinkman, voorzitter
Pedro Aarnink, secretaris
Theo Hoge, penningmeester.