Dodenherdenking 4 mei 2021

Beste Lettelenaren

De dodenherdenking moet ook in 2021 een andere vorm krijgen dan we gewend zijn. Maar ook nu  nodigen wij  u weer uit om - met in achtneming van de maatregelen – samen de jaarlijkse dodenherdenking vorm te geven. Hieronder treft u de informatie aan die daar bij hoort.

Vlaggen
Wij vragen u om op 4 mei (vanaf 17.30) de vlag halfstok te hangen. Op 5 mei kan deze in top om 76 jaar vrijheid te herdenken.

Kranslegging bij het monument
Het Plaatselijk Belang en de werkgroep 4 mei leggen een krans bij het monument. U kunt tussen 18.00 uur en 19.30 uur uw eigen bloemen in de vazen plaatsen die klaar staan. De voorkeur gaat uit naar onverpakte bloemen.

Koffie ‘to-go’
Voor wie dat wil is er tussen 18.00 en 19.30 uur een kopje ‘koffie/thee to go’ af te halen bij café restaurant De Koerkamp.

Last Post
Vlak voor 20.00 uur en de 2 minuten stilte zal vanuit de toren van de kerk ‘The Last Post’ geblazen worden. Dit zal tot in de verre omtrek te horen zijn.

De 4 mei herdenking wordt georganiseerd door de werkgroep 4 mei van het Plaatselijk Belang in samenwerking met de SECL, de Kerk, More Music Orkest en andere vrijwilligers.