De Letter, dorpsblad van, voor en door Lettelenaren

De Letter beleeft inmiddels haar 37ste jaargang en verschijnt 6 keer per jaar.
Lettele.nl en De Letter werken samen om het dorp te voorzien van informatie. Samen maken zij melding van van alles wat van belang is voor Lettele.

Kopij voor De Letter

In De Letter vindt u berichten, columns en lange verhalen.

Berichten kunnen aangeboden worden door iedereen in Lettele. Sportverenigingen, vrijwilligers- en gezelligheidsclubs, school, kerk, Kulturhus De Spil en Plaatselijk Belang sturen regelmatig hun berichten en aankondigingen van evenementen in.

De redactie bewerkt deze berichten zodat ze eenzelfde opzet krijgen. Het kan dan gebeuren dat de kopij die je opstuurt voor een bericht, iets anders in De Letter komt dan je zelf hebt aangeleverd. Natuurlijk overleggen we als dat nodig is.

Een column wordt door iemand geschreven die betrokken is bij Lettele en de Lettelenaren. Iedereen in Lettele met een vlotte, kritische, ontroerende, grappige, filosofische, balorige…. pen, kan columnist worden. De bijdrage van columnisten worden geplaatst in overleg met de redactie. Voel je je uitgedaagd, laat het weten!

De lange artikelen worden geschreven door mensen die het leuk vinden rondom een bepaald onderwerp een wat groter artikel te schrijven. De Letter heeft een redactieteam, en iedereen die zich uitgedaagd voelt en graag voor De Letter wil schrijven, kan zich aansluiten!

Wilt u kopij aanleveren? Neem dan contact op met redactie.deletter@gmail.com

Foto’s – kinderen op de foto

In de nieuwe De Letter is genoeg plaats voor foto’s. De redactie ontvangt heel graag foto’s. Dus als je een foto hebt die past bij jouw bericht, aarzel niet, en stuur hem mee!

Met foto’s gaan we zorgvuldig om. Zo willen we de wens respecteren van wie niet op de foto in De Letter wil. Daarbij denken we vooral aan kinderen die om welke reden dan ook, niet op de foto mogen. Ouders maken daar afspraken over met bijvoorbeeld de school of het zomerdagkamp.

Foto’s die in openbare ruimtes genomen worden, kan De Letter zonder toestemming plaatsen. Maar bij voorkeur houden we daarbij rekening met uw wensen. Dus ouders: mocht er een reden zijn dat uw kinderen niet op de foto in De Letter mogen, laat het ons weten.

Abonnement op De Letter

Wilt u een abonnement op De Letter? Stuur dan een mail aan: info.deletter@gmail.com
Een abonnement kost € 15,– per jaar; bij toezending per post € 35,–.

Adverteren in De Letter

Wilt u adverteren in De Letter, neem dan contact op met Irene Kleine Koerkamp door een e-mail te sturen aan: info.deletter@gmail.com

Organisatie van De Letter

Administratie
Administratieve zaken, abonnementen en de verkoop van de advertenties worden verzorgd door Irene Kleine Koerkamp. De administratie is te bereiken onder info.deletter@gmail.com

Redactie
Alle redactionele zaken – verzamelen en redigeren van teksten – van worden gecoördineerd door Wilma Schepers.
De redactie is te bereiken onder redactie.deletter@gmail.com

Redactievergaderingen
Ongeveer een maand voor de sluitingsdatum voor de kopij, houden we een redactievergadering. Deze vergaderingen staan open voor iedereen die mee wil denken. Deze redactievergaderingen zullen worden gehouden in Kulturhus de Spil en starten altijd om 20.00 uur.

Op de redactievergaderingen wordt besproken of voor het eerstkomende nummer alles ‘op de rit’ staat en worden ideeën verzameld voor volgende De Letters.

Planning 2018-2019

De Letterkopijdatumbezorgdatum
Nr. 1 '20-'21ma 24 aug.wo 2 sept.
Nr. 2 '20-'21ma 19 okt.wo 28 okt.
Nr. 3 '20-'21ma 7 dec.wo 16 dec.
Nr. 4 '20-'21ma 1 febr.wo 17 febr.
Nr. 5 '20-'21ma 5 aprilwo 21 apr.
Nr. 6 '20-'21ma 7 jun.wo 23 jun.
Nr. 1 '21-'22ma 23 aug.wo 8 sept.

Digitaal De Letter lezen?

Hier kunt u oude De Letters downloaden als pdf.

 

Jaargang 37 nummer 1

Jaargang 37 nummer 2

Jaargang 37 nummer 3

Jaargang 37 nummer 4

Jaargang 37 nummer 5

 

Jaargang 37 nummer 6

Jaargang 38 nummer 1

Jaargang 38 nummer 2

Jaargang 38 nummer 3

 

 

 

 

 

Jaargang 38 nummer 4

Jaargang 38 nummer 5

 

 

Jaargang 38 nummer 6

Jaargang 39 nummer 1

Jaargang 39 nummer 2

Jaargang 39 nummer 2

de letter 39 nummer 5

de letter 39 nummer 6

 

de letter 40 nummer 1