Harry Aarnink stopt als bestuurslid Kulturhus De Spil

Harry Aarnink heeft besloten om zijn functie van penningmeester/bestuurder van het Kulturhus De Spil per 1 januari 2018 neer te leggen.

Hij kan zich niet meer vinden in een aantal besluiten van het bestuur.

De cijfers over het jaar 2017 zal hij nog afronden en zijn taken overdragen aan de andere bestuursleden en zijn opvolger.

In overeenstemming met het rooster van aftreden zou Harry Aarnink in de loop van 2018 afscheid nemen als bestuurslid/penningmeester van het Kulturhus De Spil. Op zijn verzoek is besloten dit afscheid te vervroegen naar het begin van 2018.

Harry Aarnink is vanaf 1998 bestuurslid en penningmeester geweest van (Kulturhus) De Spil. Harry heeft enorm veel werk verzet in deze jaren. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan de uitgifte van de obligaties die de bouw van het Kulturhus mogelijk heeft gemaakt. Ook zorgde hij toegewijd en nauwgezet voor alle financiële handelingen die voortvloeien uit de activiteiten van Kulturhus De Spil. Het bestuur van Kulturhus De Spil wil, mede namens alle gebruikers van het Kulturhus, hem daarvoor heel hartelijk bedanken.

Bestuur Kulturhus De Spil