Buurtbus rijdt weer vanaf 24 augustus

"Met ingang van 24 augustus rijdt de buurtbus weer.
Men wil alle buurtbussen tegelijk weer laten beginnen.
En er moeten nog aanpassingen gedaan worden aan de bussen.
Daarom is een eerdere datum niet haalbaar.

Voor passagiers is een mondkapje verplicht.
Niet alleen ter bescherming van jezelf, maar ook van de andere passagiers.
Wie geen mondkapje draagt wordt NIET meegenomen.

Het gevaar voor Corona is namelijk nog niet verdwenen.
En de chauffeurs behoren (bijna) allemaal tot de risicogroep.
We hopen en vertrouwen dus op ieders begrip en medewerking."

Met vriendelijke groet,
Paul Disselhorst.