Antoon Bouwmeester in het zonnetje gezet

Tijdens de Jaarvergadering van de KBO op 1 februari 2017 heeft
Antoon Bouwmeester afscheid genomen als penningmeester van de KBO.
Acht jaar heeft Antoon zijn taak op een voortreffelijke wijze vervuld.
De penningmeester is vaak een stille kracht in het bestuur, die ervoor zorgt
dat de begroting sluitend is en dat de vereniging kan blijven draaien.

Antoon was zo`n iemand. Daarnaast vervulde hij nog meerdere taken in het bestuur.
Voorzitter Betty Koldenhof bedankte hem in haar gedicht en bood Antoon
een bokaal met inscriptie aan en voor Betsy een fleurig boeket.
Jan van Duuren volgt Antoon Bouwmeester op als penningmeester.
De vacature werd opgevuld door Freerk Hoeksema, hij stelde zich kandidaat
voor het bestuur. Gezien zijn kwaliteiten hebben wij als bestuur, hierin ook alle vertrouwen.
Na het officiële gedeelte werd na de pauze bingo gespeeld,
daarna sloot de voorzitter de jaarvergadering.