Acties vogelvereniging

Vogelvereniging "Ons Genoegen" Lettele neemt deel aan de actie Spek de Kas van
de Jumbo Colmschate. Gedurende 6 weken krijgt men voor elke 10 euro boodschappen
een voucher die men schenken aan een deelnemende vereniging. Wij hopen dan ook
dat inwoners van Lettele die daar hun boodschappen doen deze vouchers willen
schenken aan de vogelvereniging.

Tevens doen wij mee aan de actie van de Rabobank Hart voor Salland, wij willen
inwoners en uiteraard ook anderen die de vogelvereniging financieel willen steunen vragen om één of meerdere stemmen uit te brengen op vogelvereniging "Ons
Genoegen" Lettele.

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is er weer de landelijke actie NL doet, als het weer het toe laat, willen wij op deze beide dagen met enkele vrijwilligers
van de vogelvereniging bezig met het op knappen van de Dierenweide.
De opbrengst van bovengenoemde acties zullen o.a. besteed worden aan het op
knappen van de Dierenweide.

Vogelvereniging
Jan van Duuren