Vrijwilligersknooppunt Lettele

Vrijwilligersknooppunt Lettele
11 november 2016 ans

Naam

Vrijwilligersknooppunt Lettele

Adres

Hanneke Miedema
Bathmenseweg 43
7434 PX Lettele

Telefoon

0620153581 (voor hulpvragen)
0570867107 (voor alle andere vragen)

Website

E-mail

Social Media

WhatsApp: 0620153581

Bereikbaarheid

Maandag t/m vrijdag van 9.30-12.00 uur is het vrijwilligersknooppunt telefonisch bereikbaar. Aanvragen mogen
ook via de vrijwilligersknooppuntlettele@gmail.com en via
whatsapp.

Slogan

Vrijwilligersknooppunt Lettele is er voor u en voor jou!

Het vrijwilligersknooppunt is er voor iedereen. Iedereen heeft wel
eens hulp nodig, of je nu oud of jong bent, man of vrouw, met een
zwakke of een sterke gezondheid. Want soms lukt iets niet of kun je
iets niet zelf. En iedereen komt wel eens handen te kort. Voor dat
soort momenten is er het Vrijwilligersknooppunt.